SOFTWARE PAKKETTEN - TOP-FASHION

Doel van het programma

Het programma is ontwikkeld voor het stockbeheer van zowel kleinhandels voor kleding als voor schoenen, voor 1 of meerdere filialen en gebruik makend van de laatste ontwikkelingen op softwaregebied.

Een eerste functie van het pakket is vooral bedoeld voor het optimale beheer van de stock. Het stockbeheer op zich is zo al geen eenvoudige zaak:

    SOFTWARE

Eenzelfde artikel in verschillende maten en verschillende prijzen
diverse matenbalken voor heren, dames, kinderen
prijzen veranderen bij promoties en solden
registreren en controleren van de verkopen

Met al deze zaken wordt er in het programma rekening gehouden zodat er meer tijd voor U vrijkomt om U met het eigenlijke beheer van de zaak bezig te houden.

Door de ingaven van de bestellingen, leveringen en verkopen zijn er een hele reeks van cijfers beschikbaar zowel per seizoen, per leverancier, per groep van artikels, enz.
 
 


Uit al deze beschikbare cijfers kan men dan ook de noodzakelijke administratieve documenten bekomen zoals
cijfers voor de BTW-aangifte
inventarislijsten
vervoerdocumenten
facturen voor klanten, enz...

Indien men bovendien meerdere filialen heeft, is er een module "transferten" voorzien waarmee men steeds in een optimale verdeling van de beschikbare voorraad kan voorzien.

Voor het commercieel beheer van Uw onderneming wordt uiteraard ook gezorgd. Wie wil er op het einde (of zelfs tijdens) van het seizoen niet weten wat de winstmarge bedraagt voor bepaalde leveranciers, groepen van artikels, winkels, enz...

Korte beschrijving van het programma

A. Basisgegevens

Onder deze module kunnen de benodigde gegevens zoals leveranciers, groepen, kleuren, winkels, firmagegevens ed. toegevoegd, gewijzigd of geannuleerd worden.
Het is noodzakelijk om deze basisgegevens eenmalig in te brengen daar het programma deze gegevens nodig heeft om te kunnen werken.

B. Bestellingen

Men kan de bestellingen, zowel nieuwe als bijbestellingen, gemakkelijk invoeren. Tijdens het ingeven van de bestellingen worden er automatisch artikels aangemaakt met de bijhorende matenbalk en prijzen. Indien een leverancier met vreemde munten werkt, kan men deze prijs ingeven. De omrekening naar Bfr gebeurt automatisch. Het totaal van de bestelbon wordt steeds boven aan het scherm vermeld zodat men hier ook weer een controle heeft op de bestelbon van de leverancier.
Ook hier zijn weer diverse lijsten beschikbaar voor controle op de bestelde hoeveelheden en de vooropgestelde budgetten.

C. Leveringen

De leveringen kunnen aan de hand van de reeds ingevoerde bestellingen worden ingegeven. De geleverde aantallen kunnen direct naar de winkel(s) verdeeld worden. Tijdens het ingeven van de leveringen is er ook weer een totaal op het scherm zodat men een controle heeft op het totaal van de leveringsnota van de leverancier of de factuur. Prijsetiketten en leveringsbonnen worden automatisch aangemaakt zodat men na het ingeven van de leveringen deze etiketten aan de artikels kan bevestigen.

D. Verkopen

Voor de meesten is dit het belangrijkste onderdeel. Aan de hand van de prijsetiketten worden de verkopen per winkel, per datum en per klant ingegeven. Hiervan kan later een verkoopjournaal afgedrukt worden. Er wordt rekening gehouden met klanten die een factuur vragen, omruilingen, voorschotten, soldenprijzen, promoties, enz...
Op het einde van een boekhoudperiode kan men een lijst afdrukken met de verkopen uitgesplitst over eventueel diverse btw-tarieven zodat deze een relatie vormt met uw boekhouding.

E. Retours

In een aparte module kunnen deze artikels worden ingegeven met vermelding van de eventuele fout of reden van de terugzending. Deze kunnen dan of direct of later gegroepeerd afgedrukt worden. Deze retours worden ook nog apart bijgehouden zodat men op het einde van het seizoen een vergelijking kan maken wat betreft het aantal retours per leverancier wat dan weer een indicatie kan zijn voor de kwaliteit van de artikels.

F. Overzichten en lijsten

Voor alle lijsten bestaat er de mogelijkheid om deze alleen maar op het scherm te zien, bij te houden in een bestand op schijf of af te drukken op de printer. In hoofdzaak zijn er 2 groepen van lijsten:

Detaillijsten

Met deze lijsten heeft men steeds een regel per artikel nodig wat voor sommige lijsten nogal een papierverslindende taak kan zijn.

Globale lijsten

Op deze lijsten worden er steeds een aantal artikels samengeteld die tot een zelfde groep behoren waarna het resultaat voor die groep wordt afgedrukt. Het zijn vooral deze lijsten die de voorbereidingen zullen uitmaken van uw volgende bestellingen. Met deze lijsten kan men bvb. direct nagaan wat het resultaat voor een bepaalde groep van artikels is geweest.

G. Diversen

Onder deze rubriek horen enkele programma's thuis die het beheren van de computer en de printer kunnen vergemakkelijken zoals bvb. het maken van back-ups (beveiligingen van Uw gegevens ).

Door gebruik te maken van een vooruitstrevende software is er voor de gebruiker nog een bijkomend voordeel. Er wordt nl. een rapportgenerator meegeleverd dewelke het de gebruiker mogelijk maakt om zelf lijsten te gaan samenstellen zoals U die wenst zonder dat dit opnieuw investeringen vraagt. Met deze rapportgenerator kan men bvb. leverancierslijsten maken met daarop enkel die gegevens die U belangrijk vindt, of artikellijsten zonder prijzen voor stockcontroles door het personeel, enz...

Uiteraard is het onmogelijk om hier alle aspecten van het pakket te verduidelijken. Mocht U echter nog vragen hebben of een vrijblijvende demonstratie wensen, aarzel dan niet om ons te contacteren.

MEER INFORMATIE

Voor meer informatie over ons Software Pakket - Top-Fashion, klik hier


Copyright © 2023 Snijders Compuservice bvba
  Coenestraat 43
B-3511 HASSELT (Stokrooie)
T: +32 11 25 37 85
F: +32 11 87 10 82
E-mail: info@scs-bvba.be
BTW: BE 0432.274.263

Powered by Global Internet Consulting...